อา วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2565
สภาสันติภาพสหประชาชาติ(UNPKFC)จัดการประชุม Virtual Global Conference เข้าถึงเยาวชน แนะแนวทางส่งเสริมศักยภาพ-ทักษะ ที่จำเป็นต่อการจ้างงานในช่วงวิกฤตโควิด-19(คลิป)
(อ่านแล้ว 621 ครั้ง)
Share on Google+
LINE:OA: สยามนิวส์ รีพอร์ท
 
 
สภาสันติภาพสหประชาชาติ(UNPKFC) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในประเทศไทย โดยมีพันธมิตรระดับโลกและเป็นพันธมิตรกับ UNDESA ซึ่งว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (United Nations Sustainable Development Goals: UNSDG) โดยทำงานอุทิศให้กับการส่งเสริมสันติภาพโลก
โดย UNPKFC ได้ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนโครงการสหประชาชาติได้ริเริ่มขึ้นสำหรับวันทักษะเยาวชนโลก แห่งสหประชาชาติปี 2564 (United Nations World Youth Skills Day 2021) UNPKFC ได้จัดการประชุม Virtual Global Conference ในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 การจัดงานผ่านระบบออนไลน์นี้จะส่งสัญญาณการเริ่มต้นความพยายามของ UNPKFC ในการเข้าถึงเยาวชนทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกผ่านพันธมิตร เพื่อช่วยให้เยาวชนเหล่านี้สามารถเอาชนะปัญหาที่พวกเขาเผชิญในการที่จะประกอบอาชีพในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19
 
 
องค์กรที่ให้การสนับสนุนการจัดประชุมระดับโลก ได้แก่ the Jamaica National Commission for UNESCO, UNICEF, กระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย (The Ministry of Education of Thailand), สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งประเทศไทย (Thailand Institute for Research and Development: TDRI) และ UNDESA ภายใต้ความร่วมมือกับแนวทางของ UNSDG ซึ่งการเข้าร่วมในการประชุมระดับโลกนี้ได้รับความร่วมมือโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงในหลากหลายสาขาวิชา ทั้งจากผู้ประกอบการ นักการศึกษา ผู้กำหนดนโยบาย สถาบันของรัฐและสถาบันนอกภาครัฐ
 
 
ดาตุ๊ก ดร.อภินิตา ไชยชนะ ประธานองค์กร UNPKFC ได้กล่าวเปิดงานต้อนรับผู้มีเกียรติ วิทยากร และผู้ร่วมงานทุกท่าน และได้กล่าวย้ำถึงความสำคัญของงานในวันนี้สำหรับเยาวชนของเรา และความจำเป็นในการเสริมศักยภาพให้พวกเขาด้วยทักษะที่จำเป็นสำหรับการจ้างงานของพวกเขาและการสร้างชาติในอนาคต
 
 
ในระหว่างการกล่าวปาฐกถาของ H.E. Dr. Sultan Azam Temuri อดีตรักษาการผู้บัญชาการตำรวจของ UNPOL สำหรับ UNAMID (United Nations African Union Mission in Darfur) ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์ระดับโลกขององค์กร UNPKFC โดยท่านได้กล่าวขอบคุณองค์กร UNPKFC และทีมงานที่ได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ และกล่าวว่าการศึกษาเป็นสิทธิมนุษยชนและเป็นความสำคัญในการเตรียมเยาวชนของเราให้มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการจ้างงานต่อไป
 
 
ทางด้านของผู้ทรงเกียรติ H.E. Mr. Everton F. Hannam เลขาธิการคณะกรรมการองค์กร Jamaica National Commission for UNESCO ได้กล่าวสุนทรพจน์ขอบคุณองค์กร UNPKFC นำโดยประธานองค์กร ดาตุ๊ก ดร. อภินิตา ไชยชนะ ที่จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์สำหรับเยาวชนนี้ขึ้น และหวังว่าจะมีความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ระหว่างองค์กร Jamaica National Commission for UNESCO และ the United Nations Peace-Keepers Federal Council (UNPKFC),สภาสันติภาพสหประชาชาติ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่งเสริมสันติภาพในอนาคต
 
 
จากนั้นผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ คือ ฯพณฯ คุณหญิง ดร.กัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวสุนทรพจน์ โดยท่านได้เน้นย้ำถึงความพยายามของรัฐบาลไทยในการสนับสนุนและให้เยาวชนมีส่วนร่วมทางด้านการฝึกอบรมวิชาการเฉพาะสาขาและการแนะแนวทางการศึกษา อีกยังกล่าวถึงแผนงานและนโยบายของรัฐบาลที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนในประเทศไทยและความสามารถในการจ้างงาน
 
 
 
ต่อมาตัวแทนสถาบันวิจัยและการพัฒนาแห่งประเทศไทย (TDRI) คือ นายสิรวิชญ์ รัตนประทีปทอง นักวิจัยขององค์การยูนิเซฟซึ่งนำเสนอเรื่อง “การศึกษาขอบเขตการพัฒนาการจ้างงานเยาวชน (Youth Employability Development Scoping Study)” ซึ่งให้ความรู้และกระตุ้นให้ขบคิดเป็นอย่างมาก
นอกจากนี้วิทยากรที่มาร่วมบรรยาย ได้แก่ พลอากาศตรีนายแพทย์ ดร. ธนกฤต ลิ้มรัตน์ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลลาดพร้าวจำกัดมหาชนในประเทศไทย และที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข, Professor Dr. Peter Bheda ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธาน Frontera Hotel Group ในประเทศสหรัฐอเมริกา, Dr. Souji Gopalakrishna Pillai เป็นDoctoral scientist จาก Florida State University ประเทศสหรัฐอเมริกา, Professor Kanin Khaniyao - ผู้ช่วยรองอธิการบดี (ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์) และอาจารย์มหาวิทยาลัยปทุมธานี ประเทศไทย, Ms. Tamar Lolishvili - อาจารย์ประจำโรงเรียน Gymnasium AIA -GESS Tbilisi ประเทศจอร์เจีย และ Dr. Rania Lampou- ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศกรีซ และผู้สอน STEM ที่ Astronomy and Space Society of Greece จึงได้ร่วมกันเสวนาตามหัวข้อการประชุม
ผู้ร่วมอภิปรายได้ไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนในหัวข้อ “การแก้ปัญหาด้านการฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะทางและการแนะแนวด้านการศึกษา (Technical & Vocational Education and Training: TVET) จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อประโยชน์ของการจ้างงานเยาวชนหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19” โดยการแนวทางการแก้ปัญหาและการค้นพบของพวกเขาจะถูกรวบรวมและจัดทำให้เป็นหลักการแก้ปัญหาพร้อมสำเนายื่นไปยังหน่วยงานราชการ สหประชาชาติ และหน่วยงานนอกภาครัฐ เพื่อติดตามการดำเนินการต่อไป
การประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ทั่วโลกมากกว่า 300 คน ซึ่งประกอบด้วยเยาวชนอายุระหว่าง 15 ถึง 35 ปี ผู้ใหญ่จากหลากหลายอาชีพและผู้ประกอบการ โดยองค์กร UNPKFC มีความปลื้มใจกับความสำเร็จของการประชุมในครั้งนี้ และขอแสดงความยินดีรวมถึงขอขอบคุณเหล่าวิทยากรผู้มีเกียรติ, รัฐบาลไทย,กระทรวงศึกษาธิการประเทศไทย ,กระทรวงศึกษาธิการประเทศกรีซ, Jamaica National Commission for UNESCO, UNICEF, TDRI ผู้เข้าร่วมและผู้สนับสนุนทุกท่านที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จของการจัดงานครั้งนี้
 
คุณหญิง ดร.กัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวสุนทรพจน์
 
 
H.E. MR. EVERTON F. HANNAM, SECRETARY​ GENERAL​, JAMAICA NATIONAL COMMISSION FOR UNESCO 
 
 
 
H.E.DR.​SULTAN​ AZAM​ TEMURI, HONORARY​ GLOBAL​ CHAIRMAN​ OF​ UNITED​ NATIONS​ PEACE​-KEEPERS​  FEDERAL​ COUNCIL​(UNPKFC) 
 
 
 
 
Share on Google+