วันเสาร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2564
มูลนิธิธนชาตเพื่อสังคมไทย มอบเงินสนับสนุนกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ต่อสู้กับการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19
(อ่านแล้ว 244 ครั้ง)
Share on Google+

 

LINE:OA: สยามนิวส์ รีพอร์ท
นางสาวสุภาลักษณ์  ตั้งจิตต์ศีล กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิธนชาตเพื่อสังคมไทย มอบเงิน 100,000 บาท แก่ แพทย์หญิงอัมพร  เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมเป็นสักขีพยาน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ของกรมการแพทย์แผนไทยฯในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 
 
ซึ่งกรมการแพทย์แผนไทยฯ ถือเป็นหน่วยงานสนับสนุนสำคัญในการดำเนินการเพื่อป้องกัน รักษา และดูแลผู้ป่วยด้วยการค้นคว้าหาแนวทางในการนำสรรพคุณของฟ้าทะลายโจรและตำรับยาแผนไทยอื่นๆ มาใช้เป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ร่วมกับแพทย์แผนปัจจุบัน 
 
พิธีมอบเงินจัดขึ้นภายในงาน “สมุนไพรไทย ทลายโรค ทลายโควิด” ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมกับ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ระหว่างวันที่ 2-14 มิถุนายน 2564 ณ ลานอเวนิว โซน A ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์
Share on Google+