พฤ วันพฤหัสที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564
เปิดรับสมัครเข้าอบรม " พัฒนาสัมพันธ์สื่อมวลชน " หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงพื้นฐาน "
(อ่านแล้ว 150 ครั้ง)
Share on Google+

 

LINE:OA: สยามนิวส์ รีพอร์ท
 
เปิดรับสมัครเข้าอบรม " พัฒนาสัมพันธ์สื่อมวลชน " หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงพื้นฐาน " 
 
1.ภาคกลาง จำนวน 200 คน สถานที่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 
2.ภาคอีสาน จำนวน 200 คน สถานที่ กองพลทหารม้า ที่ 3 ค่ายเปรมติณสูลานนท์  จังหวัดขอนแก่น
 
3.ภาคเหนือ จำนวน 200 คน สถานที่ มณฑลทหารบกที่39 ค่ายสมเด็จนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก
 
4.ภาคใต้ จำนวน 200 คน สถานที่ มณฑลทหารบกที่45  ค่ายวิภาวดีรังสิต จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
5.หลักสูตร “ผู้นำ" ในการขยายเครือข่าย การผลิตสื่อและวิธีการเผยแพร่ จำนวน 200 คน โดยคัดเลือกจากทุกภาค ภาคละ 50 คน เข้ารับการอบรมเป็นเวลา 2 วัน1คืน สถานที่ โรงเรียนนายร้อย จปร. /จังหวัดนครนายก (อยู่ระหว่างพัฒนาเนื้อหาของหลักสูตร)
 
ลำดับที่ 1-4 " หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงพื้นฐาน " รายละเอียดดังนี้..
 
- 07:00 : รายงานตัว/ลงทะเบียน
- 07:00 - 08:00 : อาหารว่าง
- 08:00 - 10:00 : บรรยายมรดกไทย
- 10:00 - 12:00 : บรรยายเศรษฐกิจพอเพียงพื้นฐาน
- 12:00 - 13:00 : รับประทานอาหารกลางวัน
- 13:00 - 14:30 : บรรยายพิเศษ
- 14:30 - 15:00 : อาหารว่าง
- 15:00 - 16:00 : บทสรุปของหลักสูตร
- 16:00 - 18:00 : กิจกรรมท้ายหลักสูตร/เลือกตัวแทนรุ่น/มอบใบประกาศฯ และกล่าวอำลา
 
สอดแทรกด้วยการละลายพฤติกรรมตลอดทั้งวัน
 
หมายเหตุ : *ภาคใหนเต็มก่อน เปิดอบรมก่อน *หลังสถานการณ์โควิดคลี่คลายลง...
 
ต้องการสมัครเข้าอบรม ติดต่อสอบถามได้ที่เพจ " เครือข่าย " ช่างภาพสื่อมวลชนพอเพียง " 
Share on Google+