พฤ วันพฤหัสที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564
กลุ่ม กฟผ. มอบ 2 ล้าน และตู้ตรวจโควิด หนุนเชียงใหม่สู้โควิด-19
(อ่านแล้ว 212 ครั้ง)
Share on Google+

 

LINE:OA: สยามนิวส์ รีพอร์ท
 
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 2 ล้านบาท ตู้ตรวจโควิด เสากดเจลแอลกอฮอล์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และบริษัทในกลุ่ม กฟผ. เพื่อมอบแก่โรงพยาบาลหลักที่ดูแลโรงพยาบาลสนามในจังหวัดเชียงใหม่ และสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในเรือนจำกลางเชียงใหม่  โดยมีนายพนม บวรวงศ์เสถียร ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ นายถนอมพงค์ ชวลิตชีวินกุล ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ ผู้แทนจาก กฟผ. และนายธวัช  ขัดผาบ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนมอบ ณ ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 จ.เชียงใหม่
Share on Google+