พฤ วันพฤหัสที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564
องคมนตรี มอบสิ่งของพระราชทาน ให้กับกำลังพลของ กองกำลังผาเมือง ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และจังหวัดเชียงใหม่
(อ่านแล้ว 258 ครั้ง)
Share on Google+

 

LINE:OA: สยามนิวส์ รีพอร์ท
 
 
     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2564 มอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดน ในพื้นที่ของ กองกำลังผาเมือง จังหวัดเชียงราย และ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
     โดยเมื่อเวลา 08.15 น. ของวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 ที่ฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 80 ชุด มอบแก่กำลังพล ทหาร ทหารพราน หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง และตำรวจตระเวนชายแดน ที่ปฏิบัติงานตามแนวชายแดนไทย-สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นผู้กล่าวต้อนรับองคมนตรี และ พลตรี นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อย่างหาที่สุดมิได้ 
 
 
     ต่อมาเมื่อเวลา 10.00 น. องคมนตรี เดินทางไปยังฐานปฏิบัติการบ้านนอแล ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 80 ชุด มอบแก่กำลังพล ทหาร ทหารพราน และตำรวจตระเวนชายแดน ที่ปฏิบัติงานตามแนวชายแดนไทย-สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวต้อนรับองคมนตรี และ พันเอก พสิษฐ์ มุขเพชร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 2 กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
 
 
     โดย พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงห่วงใยเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเข้มแข็งตามแนวชายแดนในพื้นที่กองกำลังผาเมือง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญสิ่งของพระราชทาน มามอบให้และเยี่ยมให้กำลังใจ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่และดำรงชีพในถิ่นห่างไกล ยังความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและได้สร้างความปลาบปลื้มแก่เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้  หลังจากนั้น องคมนตรี เดินทางต่อไปยังจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อปฏิบัติภารกิจต่อไป
 
 
Share on Google+