วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รับมอบเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตแคปซูลฟ้าทะลายโจร จากบริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)
(อ่านแล้ว 398 ครั้ง)
Share on Google+

 

LINE:OA: สยามนิวส์ รีพอร์ท
 
 
นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รับมอบเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตแคปซูลฟ้าทะลายโจร ได้แก่ เครื่องอบสมุนไพร จำนวน 1 เครื่อง เครื่องอบสมุนไพรด้วยแสง UV จำนวน 1 เครื่อง สมุนไพรฟ้าทะลายโจร จำนวน 1 ตัน และเงินสนับสนุนการผลิตยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร 300,000 บาท จากนายสม ณรงค์ฤกษ์นาวิน Director-PPPC Mill บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) ใน SCGP 
 
 
เพื่อส่งมอบต่อให้กับโรงพยาบาลพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น สำหรับใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ โดยมี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น นายอำเภอพล นายอำเภอน้ำพอง นายอำเภออุบลรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำพอง และผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุบลรัตน์ ร่วมรับมอบ ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
 
Share on Google+