พฤ วันพฤหัสที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
พ่อเมืองแพร่ ตรวจติดตามการตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด- 19 ตรวจพบผู้ป่วยทะยาน 29 ราย
(อ่านแล้ว 124 ครั้ง)
Share on Google+

 

LINE:OA: สยามนิวส์ รีพอร์ท
 
 
เมื่อเวลา 16.45 น.วันที่ 15 เมษายน 2564 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS (กอเปา) อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่, นางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่, รอง ผอ.โรงพยาบาลแพร่, นายเสรี ทรงศักดิ์ ตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่, สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจติดตามการตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด- 19
 
 
 
ซึ่งขณะเดียวกัน เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 15 เมษายน 2564 ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ เภสัชกรเด่น ปัญญานันท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยทันตแพทย์หญิงขวัญหทัย มงคล ร่วมกันแถลงข่าวการตรวจพบผู้ป่วยโรค COVID-19 ของจังหวัดแพร่ เพิ่มเติมอีก 5 ราย จากวันก่อนที่ตรวจพบ จำนวน 24 ราย รวม 29 ราย
 
 
โดยผู้ป่วยรายที่ 25 เพศ ชาย อายุ 4 ปี ภูมิลำเนา ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่ 
ผู้ป่วยรายที่ 26 เพศ ชาย อายุ 36 ปี อาชีพ ข้าราชการ ภูมิลำเนา ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 
ผู้ป่วยรายที่ 27 เพศ ชาย อายุ 58 ปี อาชีพข้าราชการ ภูมิลำเนา ต.น้ำซำ อ.สูงเม่น จ.แพร่
 ผู้ป่วยรายที่ 28 เพศ ชาย อายุ 57 ปี อาชีพข้าราชการ ภูมิลำเนา ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 
และผู้ป่วยรายที่ 29 เพศ หญิง อายุ 30 ปี ภูมิลำเนา ต.เวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่
 
 
ซึ่งทางเภสัชกรเด่น ปัญญานันท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ กล่าวว่า ขอความร่วมมือทุกท่านงดกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีการรวมกลุ่มคนเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นสกัดกั้นการแพร่เชื้อ และขอความร่วมมือผู้สัมผัสที่ใกล้ชิดผู้ป่วย ต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริงกับเจ้าหน้าที่ทีมสอบสวนโรค เพราะจะได้ลงพื้นที่หาผู้สัมผัสได้ถูกต้อง รวดเร็ว จะได้จำกัดการแพร่ระบาดของโรคให้อยู่ในวงจำกัดได้
 
 
ธีรพงษ์ ธงออน จ.แพร่ รายงาน
Share on Google+