พฤ วันพฤหัสที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
มณฑลทหารบกที่ 38 นำทหารจิตอาสา สนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามจังหวัดน่าน รองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID - 19
(อ่านแล้ว 139 ครั้ง)
Share on Google+

 

LINE:OA: สยามนิวส์ รีพอร์ท
 
 
พลตรี รุศมนตรี จิณเสน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38/ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 38 มอบหมายให้ พันเอก คณิศร  อาสมะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38/ รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 38 นำทหารจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันช่วยขนย้ายเตียงผู้ป่วย จำนวน 80 เตียง พร้อมวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น จากกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดน่าน เพื่อมาเตรียมจัดการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามจังหวัดน่าน ณ อาคารโรงยิมเนเซี่ยมอเนกประสงค์ สนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน โดยโรงพยาบาลสนามจังหวัดน่าน ได้เตรียมความพร้อมและสามารถเปิดบริการ ตามแผนรองรับผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หากผู้ป่วยเกินการรองรับของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านต่อไป
 
 
โดย นายวิบูรณ์  แววบัณฑิต  รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เดินทางไปตรวจความพร้อม โรงพยาบาลสนามจังหวัดน่าน  ซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่านได้กำหนดให้สถานที่ คือ โรงยิมเนเซียม สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เป็นสถานที่สำหรับจัดตั้งโรงพยาบาลสนามขนาด 115 เตียง โดยในวันนี้ (15 เม.ย.64) เจ้าหน้าที่ ทหาร พยาบาล เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ประกอบกำลัง ขนอุปกรณ์เข้าไปเตรียมพร้อม  
 
 
ทั้งนี้จากการตรวจสถานที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้สั่งการให้ขยายพื้นที่วางเตียงให้กว้างขึ้นและให้มีระยะห่างเพิ่มขึ้น หากมีการเปิดใช้จริงพื้นที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านจะปิด และให้เข้าได้เฉพาะเจ้าหน้าที่และคนไข้เท่านั้น ห้ามญาติเยี่ยม โดยให้เดินรถทางเดียว อีกทั้งมองหาพื้นที่เตรียมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 กรณีที่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นโดยได้ประสานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏล้านนาน่าน เพื่อจัดเตรียมสถานที่ 
 
 
โดยในวันที่ 16 เมษายน 2564  จะมีการทดสอบระบบทั้งหมด โดยโรงพยาบาลสนามแห่งนี้จะใช้ในกรณีที่ผู้ป่วย covid -19 เกิน 40 คนขึ้นไป ทั้งนี้จากสถิติพบว่ามีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างรวดเร็ว ส่วนใหญ่มาจากนักเรียน นักศึกษา ที่มาจากจังหวัดเชียงใหม่และผู้ที่ไปเยี่ยมญาติที่จังหวัดเชียงใหม่ แล้วกลับบ้านในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จึงฝากไปยังประชาชนกรณีที่ลูกหลานกลับบ้าน ให้สอบถามหากมีพฤติกรรมเสี่ยง จะต้อง รายงานตัวต่อบุคลากรทางการแพทย์และกักตัวเป็นเวลา 14 วัน หากมีความเสี่ยงสูงต้องไปขอตรวจ และขอให้ปฏิบัติตามหลักการ D H M T T A อย่างเคร่งครัด
 
 
ล่าสุดข้อมูลพบว่ามีผู้ป่วย โรคไวรัสติดเชื้อ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในจังหวัดน่าน สะสม 25 คน และ มีผู้ป่วยที่ส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวแล้วบางส่วน
 
Share on Google+