พฤ วันพฤหัสที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564
สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 109/1 จ.นครสวรรค์ เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรครูสมาธิ รุ่น 48
(อ่านแล้ว 167 ครั้ง)
Share on Google+

 

LINE:OA: สยามนิวส์ รีพอร์ท
 
 
   วันที่ 21 มีนาคม 2564   อ.พลโท สุระพันธ์  อินทรบัวศรี  ผู้ดูแลสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 109/1  และคณะครูสถาบัน จัดแถลงข่าว   สถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา 109/1
วัดพุทธมงคลนิมิต อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์
ว่ากำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ 48
สำหรับบุคคลทั่วไป
อำนวยการสอนโดย
สมเด็จพระญาณวชิโรดม
พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธุโร
เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล
โดยมีคณาจารย์ของสถาบันพลังจิตตานุภาพ
สอนการทำสมาธิตามแนวทางของ หลวงปู่มัน ภูริทัตโต
สอนการทำสมาธิแบบไฮเทค ย่นระยะเวลาเรียน
สอนแบบมีหลักการ มีแบบแผน เป็นขั้นเป็นตอน
ใช้เวลาเรียนเพียง 6 เดือน
เรียนทั้งภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ
เรียนทุกวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 18:00 - 20:30 น.
รุ่นที่ ๔๘ อฏฐจตุตาฬิสโม  เรียนฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ  โดยจะมีพิธีเปิดการเรียนใน
วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564 เวลา 08:00 น. ปฐมนิเทศ
ณ อาคารอินทรพร วัดพุทธมงคล อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์
ภาคจันทร์ - ศุกร์ และเปิดเรียน
วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 18:00 น.  
    หลักสูตรครูสมาธิ คือสมาธิแบบพอดีๆ ไม่มากไม่น้อยเกินไป  หลักสูตรครูสมาธิของสถาบันพลังจิตตานุภาพ เน้นฝึกทำสมา
สัมมาสมาธิ
สงค์อย่างไร ได้ประโยชน์อย่างไร ฝึกสมาธิอย่างไหนถูกต้อง  อย่างไหนหลงผิด มีคำถามคำตอบให้ พระอาจารย์หลว
งพ่อกล่าวว่า ประโยชน์ของสมาธิมีทั้งหมด
12 ข้อ คือ
1. ทำให้หลั
บสบาย
คลายกังวล
2. กำจัดโรคภัยไข้เจ็บ
3. ทำให้สมอง
ปัญญาดี
4. ทำให้รอบคอบก่อนทำงาน
5.ทำให้ระงับความร้ายกาจ
6.บรรเทาความเครียด
7.มีความสุขพิเศษ
8.ทำให้จิตอาอยโยน
9.กลับใจได้
 10.เวลาจะสิ้นลม พบทางดี
11.เจริญวาสนาบารมี
12.เป็นกุศล สมาธิที่ดีนำไปใช้ในการทำงานชีวิตประจำวันได้ การทำสมาธิได้พลังจิต หรือกำลังใจ เมื่อมีพลังจิตเพียงพอ  รับผิดชอบสูง มีเหตุผล
มีความเสียสละ เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อสังคม ต่อประเทศชาติ และต่อโลก สามารถสร้างสันติภาพสันติสุขให้โลกมากยิ่งขึ้นต่อไป ฉะนั้น การทำสมาธิจึงมีผลดีต่อชีวิตประจำวัน
    หลักฐานการสมัคร สำเนาบัตรประชาชน  - รูปถ่าย  ขนาด 1 นิ้ว  สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อ.พลโทสุระพันธ์ อินทรบัวศรี 081-8745555
อ.ลดาพรรณ ลาซโรจน์  062-8982365
อ.ภูมิเกียรติ ภูวัฒนวิโรจน์อ 089-7089879
อ.ไขแสง นพนาคีพงษ์  089-7088042
คุณรุ่งทิวา ยกบัตร  081-9532383
เสียงสัมภาษณ์ พลโท สุระพันธ์ อินทรบัว ผู้ดูแลสาขา
 
Share on Google+