พฤ วันพฤหัสที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564
เครือธนาคารไส้เดือนกัลยาณมิตร เปิดอบรมการเลี้ยงไส้เดือนฟรี ให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่ต้องการลดต้นทุนปุ๋ยและสร้างรายได้จากการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
(อ่านแล้ว 347 ครั้ง)
Share on Google+

 

LINE:OA: สยามนิวส์ รีพอร์ท
 
 
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เมื่อสถานการณ์ภาวะวิกฤติ เรื่องการระบาดของโรคโควิด-19  เริ่มคลี่คลายลง ธนาคารไส้เดือนกัลยาณมิตร   (ต.ท่าตำหนัก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม)   จึงเริ่มเปิดอบรมการเลี้ยงไส้เดือนขึ้นอีกครั้ง 
และมีกำหนดจะเปิดอบรมให้ได้ทุกเดือน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับเกษตรกรผู้สนใจเลี้ยงไส้เดือนทั่วประเทศ ซึ่งในปัจจุบันมีผู้สนใจมากขึ้นอย่างรวดเร็ว  
 
 
ด้วยความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ในคุณสมบัติทางอินทรีย์ของมูลไส้เดือน ซึ่งสามารถทำให้พืชที่กำลังเหี่ยวเฉา ทรุดโทรมฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว (7-10วัน)  พืชที่ได้รับมูลไส้เดือนจะโตเร็วกว่า มีความสมบูรณ์แข็งแรงต้านทานโรคดีกว่ามาก    ต้นที่ไม่เคยมีดอกก็จะมีดอก ที่ไม่เคยติดผลก็จะมีผล ให้เห็นเป็นที่ประทับใจโดยทั่วกัน  นอกจากนั้นดินที่ใช้มูลไส้เดือนยังมีความอุดมสมบูรณ์ยั่งยืน  เนื่องจากมีจำนวนจุลินทรีย์ มากกว่าปุ๋ยหมักทั่วไปหลายสิบเท่า  (มูลไส้เดือนมีจุลินทรีย์ 200-300 ชนิด)  ซึ่งจะย่อยสลายใบไม้ และอินทรียวัตถุต่างๆ ได้รวดเร็ว,  ทั้งยังมีคุณสมบัติทางโครงสร้างที่เป็นฮิวมัสจำนวนมาก  ฯลฯ 
 
 
ปัจจุบันมูลไส้เดือนมีการนำไปใช้ในนาข้าว, แปลงผัก, สวนผลไม้   กันอย่างแพร่หลาย และกลายเป็นส่วนหนึ่งของสูตรผสมดินปลูก และดินเพาะแทบทุกชนิด  และหากเกษตรกรได้รับความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงไส้เดือนได้ถูกต้องแล้ว จะเลี้ยงไส้เดือนได้ทุกฤดูกาล รวมทั้งสามารถพัฒนาคุณภาพของมูลไส้เดือนให้ได้ดีขึ้น  ซึ่งจะสามารถนำ
ไปใช้ปรับปรุงดินในภาคการเกษตรเดิม หรือ ใช้ในการทำสวนเกษตรอินทรีย์ที่กำลังเป็นที่นิยมสนใจทำกันเป็นอาชีพเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
 
 
การอบรมการเลี้ยงไส้เดือนฟรี ให้กลุ่มเกษตรกร(นอกสถานที่)   และ  มีค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อย(สำหรับเอกสารและอาหารกลางวัน) สำหรับบุคคลทั่วไป นับเป็นอีกหนึ่งในความพยายามของเครือธนาคารไส้เดือนกัลยาณมิตร ที่ได้ช่วยกันสนับสนุนเผยแพร่ ขยายการเลี้ยงไส้เดือน ตามปณิธานของ รศ.ดร.สมชัย จันทร์สว่าง  ผู้เชี่ยวชาญด้านกำจัดของเสียในฟาร์ม   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(บางเขน)  ท่านได้รับรางวัลร็อคกีเฟลเลอร์ จากประเทศอเมริกา ซึ่งเป็นประเทศที่เลี้ยงไส้เดือนมากที่สุดในโลก และเลี้ยงมานานนับร้อยปี สามารถติดต่อประสานงาน ประธานเครือธนาคารไส้เดือนกัลยาณมิตร นายทรงวุฒิ อภิชนาพงศ์  (อ.วุฒิ) โทร 0996109135 และ นายดาวรุ่ง สินนอก (รองประธาน) โทร 0660189922  หรือติดตามได้ที่ เพจ เกษตรอินทรีย์ GFF หรือwww.goodfriendfarm.com
 
 
Share on Google+