วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564
อำเภอโป่งน้ำร้อนจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (คลิป)
(อ่านแล้ว 101 ครั้ง)
Share on Google+

 

 
LINE:OA: สยามนิวส์ รีพอร์ท
 
 
อำเภอโป่งน้ำร้อนจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 เกี่ยวกับสถานการณ์โควิดในอำเภอโป่งน้ำร้อนเพื่อรัทราบข้อมูลและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
 
 
         บ่ายวันนี้วันที่13 มค. 64 ที่ห้องประชุมอำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี นายมงคล เลิศพรทิพย์ ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอโป่งน้ำร้อน เป็นประธานเปิดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 เกี่ยวกับสถานการณ์โควิดในอำเภอโป่งน้ำร้อนเพื่อรับทราบข้อมูลและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี โดยมีหน่วยงานในพื้นที่ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี องค์กรปกครองท้องถิ่น ฝ่ายปกครองท้องถิ่น สาธารณสุข และผู้บริหารสถานศึกษา ในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อน เข้าร่วมประชุม
 
 
        ประธานในที่ประชุมได้กล่าวถึงสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนในปัจจุบันที่มีสถิติผู้ติดเชื้อเริ่มเป็นศูนย์คือตัวเลขในรายวันมีการนิ่งไม่มีรายงานยอดเพิ่มตลอดจนมีการรายงานถึงยอดผู้ป่วยที่รักษาหาย ในยอดรวมของจังหวัดจันทบุรี มียอดผู้รักษาหายกว่า100 ราย ในจำนวนนี้มีแรงงานกัมพูชา ที่ติดเชื้อจากการทำงานในบ่อน รักษาหายและผลักดันกลับประเทศแล้ว 32 ราย โดยการประชุมในครั้งนี้ได้เน้นย้ำแนวทางการติดตามกลุ่มเสี่ยง แนวทางกรณีพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 และแนวทางการปฏิยัติงานสำหรับพื้นที่ดำเนินการมาตรการควบคุมสูง ซึ่งในพื้นที่โป่งน้ำร้อน มียอดผู้ติดเชื้อรวม14 ราย ส่วนใหญ่จากบ่อนในจังหวัดจันทบุรีและนำเชื้อมาแพร่ต่อในกลุ่มสังสรรค์ฉลองปีใหม่ ในช่วงที่ผ่านมา จาการรายงานของสาธารณสุขอำเภอโป่งน้ำร้อน ทราบว่า ยอดรายงานผู้ติดเชื้อในพื้นที่โป่งน้ำร้อน รวม3 วัน ยอดเป็นศูนย์ โดยทำแผนในเขิงรุกตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง 4 จุดกลุ่มเสี่ยง คือกลุ่มแรงงาน ผู้นำชุมชน กลุ่ม อสม. แม่ค้า กลุ่ม ทหาร ตำรวจ และกลุ่ม บุคคลากรทางแพทย์ ในพื้นที่โป่งน้ำร้อนจุดละ100 คน โดยทำการคัดกรองมาแล้ว 2 จุด รวม200 คนผลเป็นลบทั้งหมด จากการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบปัญหาหลักคือ ผู้ป่วยปิดบังข้อมูลไม่เปิดเผยไทม์ไลน์ ทำให้การเฝ้าระวังแบะคิดตามเป็นไปด้วยความยากลำบาก แต่ในส่วนโป่งน้ำร้อน สามารถควบคุมแบะคัดกรองในระยะเวลา3 ยังไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม สร้างความเชื่อมั่นในการควบคุมที่คาดว่าในไม่กี่วันหากไม่มียอดเพิ่มโป่งน้ำร้อน จะเข้าสู่ภาวะปกติแน่นอน.  
 
 
ภาพ/ข่าว ไพโรจน์ อนุ จันทบุรี รายงาน
Share on Google+