วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564
ประธาน อสม.พร้อมสมาชิก อสม.ริมใต้ อำเภอแม่ริม 4 หมู่บ้านบุกเทศบาลให้ย้าย ผอ.รพ.สต.ขอนตาล ออกนอกพื้นที่
(อ่านแล้ว 84 ครั้ง)
Share on Google+

 

LINE:OA: สยามนิวส์ รีพอร์ท
 
 
อสม.ริมใต้ อำเภอแม่ริม  4 หมู่บ้านบุกเทศบาลให้พิจารณาย้าย ผอ.รพ.สต.ขอนตาลออกนอกพื้นที่
ประธาน อสม.ริมใต้ พร้อมสมาชิก จำนวนกว่า 68 คน บุกเทศบาลแม่ริม ยื่นหนังสือถึงนายกเทศมนตรีฯผ่านไปยัง สาธาณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ,สาธารณสุขอำเภอแม่ริม และ ส่วนที่เกี่ยวข้อง ขอให้พิจารณาย้าย ผอ.รพ.สต.ขอนตาล(คนใหม่)ออกนอกพื้นที่ และยืนยันไม่ร่วมปฏิบัติงานร่วมกับ ผอ.รพ.สต.ขอนตาล หลังถูกกล่าวอ้าง อสม.เป็นผู็สูงอายุ ดื่มสุรา ทำงานไม่มีประสิทธิภาพ จะตัดค่าตอบแทนในการทำงาน ด้านนายกฯจุฬา รับปากจะดำเนินการประสานให้การช่วยเหลือเรืองค่าตอแทนอันน้อยนิด  หาก สสจ.จังหวัด,สสจ.อำเภอ เพิกเฉย  พร้อมให้ อสม.ซึ่งเป็นคนของรัฐ ทำงานอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เนื่องจาก อสม.เป็นจิตอาสา
 
 
เชียงใหม่ /ที่เทศบาลตำบลแม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ประธาน อสม. 4 หมู่บ้านในพื้นที่  ต.ริมใต้ นำโดยนางประภัสสร ปันดวง ประธาน อสม.ขอนตาล หมู่ที่ 3, นางกนิษฐา ชื่นใจ ประธาน อสม.ดวงดี หมู่ที่ 2, นางอัมพร ทรายคำ ประธาน อสม.ท่าวังทอง หมู่ที่ 5 และ นางสมปอง คงงาม ประธานอสม.ทรายมูล หมู่ที่ 8 พร้อมด้วยสมาชิก อสม.รวม 68 คน ได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรมต่อ นายจุฬา สังข์เรือง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม ฐานะ ประธานกลุ่มกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  เรื่อง ขอยืนยันการไม่ร่วมปฏิบัติงานร่วมกับ ผอ.รพ.สต.ขอนตาล และขอให้ย้าย ผอ.รพ.สต.ขอนตาล ออกนอกพื้นที่ พร้อมหนังสื่อบัญชีรายชื่อ อสม. 4 หมู่บ้าน จำนวน 4 แผ่น 
ทั้งนี้ตามมติที่ประชุม ของอสม. 4 หมู่บ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ รพ.สต.ขอนตาล ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 เดือนพฤศจิกายน 2563 เรื่องที่ ผอ.รพ.สต.ขอนตาลได้เดินทางมารับตำแหน่ง ผอ.รพ. สต.ขอนตาลคนใหม่ เมื่อเดือนมีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ได้เพียง 9 เดือน โดยได้ใช้อำนาจของ ผอ.รพ.สต. มาทำการเปลี่ยนแปลงในการทำงานของ อสม.ใน 4 หมู่บ้านทั้งหมดด้วยก่อนหน้านี้ 
ซึ่ง ผอ.รพ.สต.คนก่อนที่เกษียณอายุราชการไปได้ทำไว้ให้อย่างเป็นระบบเป็นหมวดหมู่ไว้ดีแล้ว แต่ ผอ.รพ.สต.คนใหม่มาเปลี่ยนแปลงระบบใหม่ ทั้งการรายงาน ทั้งเรื่องอื่นๆให้เหมือนที่เคยอยู่ที่ รพ.สต.ที่เคยอยู่มา โดยทาง อสม. แห่งนั้น ก็เอื่อมระอากับพฤติกรรมดังกล่าวเช่นกัน ดังนั้นทาง อสม.ทั้ง 4 หมู่บ้านในตำบลริมใต้ จึงได้ทำการลงมติเพื่อที่จะขอให้สาธารณสุขอำเภอแม่ริม ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงทำการย้าย ผอ.รพ.สต.คนดังกล่าวออกนอกพื้นที่ไปโดยด่วน 
ทั้งนี้สาเหตุเนื่องจาก ผอ.รพ.สต.คนใหม่ ได้มีออกคำสั่งให้ อสม.ผู้ที่เป็นผู้สูงอายุที่ทำงานไม่ได้ให้พิจารณาตนเองในการเป็น อสม. พร้อมให้ อสม.ที่ดื่มสุราพิจารณษตนเอง โดยอ้างว่าทำงานไม่มีปะสิทธิภาพโดยได้เปลี่ยนแปลงการทำงานแบบเก่าทั้งหมดและจะใช้ระบบใหม่ ที่ตนเองกำหนดขึ้นมาใช้ อย่างที่เคยใช้กับ อสม.ที่อื่นมาก่อน และ กำหนดให้ อสม.ที่ป่วยทำงานไม่ได้ ให้พิจารณาลาออกและจะไม่ยอมเซ็นค่าป่วยการให้เลย ถ้า อสม.ไม่ทำตาม ก็จะเล่นงาน อสม.และเจ้าหน้าที่ผู้ที่รับผิดชอบ อสม.คนนั้น และจะไม่ยอมรับในข้อตกลงของ อสม.ทั้ง 4 หมู่บ้าน (บ้านดวงดี หมู่ที่ 2,บ้านขอนตาล หมู่ที่ 3 ,บ้านท่าวังทอง หมู่ที่ 5 และ บ้านทรายมูล หมู่ที่ 8 ) โดยในที่ประชุม อสม.ทั้ง 4 หมู่บ้าน มีมติตกลงกันแล้วว่าจะไม่เอา ผอ.รพ.สต.(คนใหม่)นี้ไว้และขอให้ทางผู้บังคับบัญชาสั่งย้ายออกพื้นที่โดยด่วน จึงได้นำบัญชีรายชื่อ อสม.4 หมู่บ้าน จำนวน 4 แผ่นที่ได้รับผลกระทบยื่นต่อ นายจุฬา สังเรือง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ริม ฐานะประธานกลุ่มกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่ริม พร้อมจะยืนหนังสือต่อ ายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่,สาธารณสุขอำเภอแม่ริม ต่อไป
นางสมปอง คงงาม ประธาน อสม.ทรายมูล หมู่ 8 กล่าวว่า ทาง อสม.ทั้ง 4 หมู่บ้าน ขอยืนยันการไม่ร่วมปฎิบัติงานร่วมกับ ผอ.รพ.สต.ขอนตาล คนใหม่ ทั้งนี้ ตามที่ตัวแทน อสม.หมู่ที่ 2, 3, 5 และหมู่ที่ 8 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ได้เข้าร่วมการประชุมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านขอนตาล เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. ที่ผ่านมา ณ รพ.สต.ขอนตาล ร่วมกับข้าราชการและนิติกรของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอแม่ริม โดยมีตัวแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นตัวแทน นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม เข้าร่วมรับฟังในที่ประชุม  
ทั้งนี้ทางนิติกรของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้ชี้แจงว่า ผอ.รพ.บ้านขอนตาล ได้ปฏิบัติตามหน้าที่แล้วคือเป็นผู้รับรองการปฏิบัติงานอสม. ประกอบการเบิกค่าป่วยการของอสม. ประจำทุกเดือนซึ่งหากพบว่าอสม. คนใดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ผอ.รพ.สต.ในฐานะข้าราชการ ก็กังวลกลัวทำผิดระเบียบและนิติกรฯ ได้บอกในที่ประชุมว่า ตนได้ทำคดีทุจริตต่อหน้าที่กรณีรับรองเท็จของการปฏิบัติงานของ อสม.ในพื้นที่อื่นที่มีคนร้องเรียนมาแล้วหลายเคส ซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อการผิดระเบียบ เพราะอยากช่วย อสม.ที่ป่วยแต่ไม่ทำงาน 
ทั้งนี้ทางนิติกรฯ ได้ให้อสม.ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติม โดย อสม.ทั้ง 4 หมู่บ้านชี้แจงว่า ไม่ยอมรับพฤติกรรมของ ผอ.รพ.สต.ขอนตาล คนนี้แล้ว เพราะทำงานโดยไม่นึกถึง อสม.ซึ่งเป็นจิตอาสาโดยเฉพาะอสม. ที่ป่วยควรจะช่วยเหลือให้โอกาสเขาด้วยเขาทำงานมาหลายสิบปี แต่ ผอ.รพ.สต. จะให้เอาออกอย่างเดียว และทำงานเอาแต่ใจตนเองโดยอ้างการทำงานของ ผอ. รพ.สต.แห่งอื่นมาเป็นข้ออ้าง ซึ่งทำให้เกิดความขัดแย้งในกลุ่มอสม.ทำให้อสม.ทำงานอย่างไม่มีไม่มีความสุข
แต่ปรากฏว่านิติกรนั้นกับสอบถาม อสม.ว่านั้น  อสม.ทำงานอยู่ภายใต้ใคร ระหว่างเทศบาลฯ กับ รพ.สต. โดยทาง อสม.ได้ตอบไปว่าทำงานภายใต้การกำกับของ รพ.สต.แต่ว่า อสม.เป็นจิตอาสาจึงต้องทำงานร่วมกับเทศบาลฯ ด้วย จากคำถามดังกล่าวของนิกรฯนั้นทาง กลุ่ม อสม.ไม่เข้าใจว่าถามคำถามนี้ทำไม เพราะไม่เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนนี้เลย แต่เป็นการแสดงออกถึงการสร้างความแตกแยกในการทำงานของอสม. และเทศบาลฯ มากกว่า โดยการมาของนิติกรฯ และหัวหน้าสาธารณสุขอำเภอในครั้งนี้ ไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเลย แต่กับพูดเข้าข้างผอ.รพ.สต.ขอนตาล โดยใช้แต่คำพูดที่อ้างกฎหมายมาขู่ให้อสม.กลัว ถึงแม้ว่าข้อสรุปในเวทีประชุมจะผ่อนผันการประเมินพฤติกรรมของ ผอ.รพ.สต.ขอนตาล ไปอีก 3 เดือนก็ตาม ทางอสม. ทั้ง 4 หมู่บ้านก็กลับมาคิดทบทวนแล้วขอยืนยันพร้อมกันว่าจะไม่ขอร่วม ทำงานกับ ผอ.รพ.สต.ขอนตาล ต่อไป ประกอบกับ ทางนิติกรยังได้มีการขู่ อสม.อีกว่าใครจะลาออกก็ได้ ให้ไปเขียนใบลาออกได้เลย โดยให้เหตุผลว่าทางหน่วยงานสาธารณสุขนั้นสามารถเปิดรับสมัครคนใหม่มาเป็นอสม.ได้อยู่แล้ว 
จากการประชุมของ อสม.ทั้ง 4 หมู่บ้าน จึงมีมติร่วมกันว่าจะไม่ขอปฏิบัติงานร่วมกับ ผอ.รพ.สต. ขอนตาลนี้ต่อไปแล้วและขอแจ้งว่าทางนิติกรฯที่ทาง สสจ. เชียงใหม่ ส่งมานี้ไม่มีความเป็นกลางเลย ดังนั้นประธาน อสม.ทั้ง 4 หมู่บ้านและ สมาชิก อสม. ตำนวน 68 คน จึงเข้า ยื่นหนังสือ ต่อนายจุฬา สังข์เรือง นายกเทศมนตรีแม่ริม เพื่อให้ความเป็นธรรมและขอให้แก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเพื่อให้อสม.สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ร่วมกับรพ.สต.ขอนตาล ได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเกิดประโยชน์ต่อชุมชน โดย ทาง อสม.ขอให้ทางเทศบาลเป็นตัวแทนชี้แจงขเอสรุปและการตัดสินใจของ อสม.ให้สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ต่อไป ว่าขอให้พิจรรณาย้าย ผอ.ตนนี้ไปประจำสถานีแห่งใหม่ มิฉะนั้น กลุ่ม อสม.จะขอร่วมตัวกันไม่ปฎิบัติหน้าที่อีกต่อไป และหากเทศบาลมีภารกิจที่ต้องดำเนินการด้านสุขภาพในชุมชน ขอให้หน่วยงานสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องปรสานงานร่วมกับสาธาณสุขจังหวัดื หรือ สาธาณสุขเองโดยตรง ไม่ต้องผ่าน อสม.อีกต่อไป โดยกลุม อสม.ทั้ง 4 หมู่บ้าน ขอทราบผลายในเวลา 1 เดือน
ทางด้าน นายจุฬา สังข์เรือง นายก เทศมนตรีแม่ริมฯ ฐานะ ประธานกลุ่มกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำแม่ริม กล่าวว่า  เรื่องดังกล่าวทางตนเองก็จะรับเรื่องไว้พร้อมให้การช่วยเหลือ ในการประสานงานกับ สาธารณสุขจังหวัดชียงใหม่ สาธาณสุขอำเภอแม่ริม ให้ได้รับทราบปัญหาหรือข้อเรียกร้องของกลุ่ม อสม.ทั้ง 4 หมู่บ้านในเขตพื้นที่ ต.ริมใต้ โดยทางเทศบาลตำบลแม่ริมพร้อมที่จะทำงานร่วมกับอสม. และยืนเคียงข้างกับ อสม.ทั้ง 4 หมู่บ้าน ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้น ตามที่ได้รับแจ้ง มี อสม.บางคนเกิดหวั่นไหว เรื่องจะถูกให้ระงับเงินเดือน ไม่ได่้รับเงินตอบแทน เกรงจะได้ครอบครัวจะได้รับผลกระทบ ตนเองการันตี จะเร่งดำเนินการช่วยเหลือ   อสม.ก็เป็นคนของรัฐ ไม่ใช่ของใคร หรือหน่วยงานใด หน่วยงานหนึ่ง  ตนเองในฐานะที่ทำงานร่วมกับทางอสม. เข้าใจทุกอย่างและเห็นใจพร้อมให้กำลังใจ เพราะว่าทางอสม.ถือว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่มีจิตอาสาถึงแม้ จะได้รับค่าตอบแทนเพียงน้อยนิด แต่ก็อยากให้ อสม.ทำงานต่อไปเพราะ อสม.มีความจำเป็นที่จะต้องเข้าไปดูแลชาวบ้าน ชุมชน เนื่องจากเป็นคนในชุมชนย่อมรู้ปัญหาและความต้องการของชาวบ้านได้เป็นอย่างดี  โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ะระบาดของโรคโควิด 19  จึงขอให้ อสม.ทำงานอย่างเต็มที่ ไม่ต้องกังวลในเรื่องของค่าตอบแทน ทางเทศบาลฯพร้อมดำเนินการช่วยเหลือ อสม.ทั้ง 68 คน 
"ทุกเรื่องที่เกิดปัญหา อสม.เป็นคนที่คัดกรอง ใครจะมาในบ้านก็ต้องมาแจ้งให้ทางอสม.เข้าไปดูและเข้าไปสำรวจ ซึ่งปัญหาที่เกิดจากความไม่เข้าใจในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ส่งปัญหามาถึงตน ซึ่งเตนเป็นคนทำงาน และเข้าใจในเรื่องที่เกิดขึ้น ก็จะเข้าไปดูแลจัดการให้ เสมือนที่พี่ดูแลน้อง พี่ดูแลเพื่ิอน ที่จะดูแลร่วมกันอยู่ตลอด ไม่ว่า อสม.จะร้องขออะไร ตนไม่เคยขัด เพียงแต่ว่าต้องยืนหยัดในความถูกต้องและดำเนินการไปตามหน้าที่่ที่รับผิดชอบ เท่านั้นพอ ในส่วนของเรื่อง ค่าตอบแทนที่จะได้รับผลกระทบ นั้น ถ้าหากว่า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เชียงใหม่ และสาธารณสุขของอำเภอ ยังคงนิ่งดูดายในเรื่องนี้ ตนเองก็พร้อมจะเข้าไปดูแลให้การช่วยเหลือต่อไป ตนเองต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ อสม.ทุกท่านที่ทำงานร่วมกับทางเทศบาลฯ กันอย่างหนักไม่ว่าจะเป็นเรื่องคัดกรองคนที่เดินทางเข้ามายังพื้นที่ ทำประวัติแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ หรือตามหอพักต่างๆ ร่วมไปถึงการออกไปฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่เสี่ยงตามทามไลน์ของจังหวัดเชียงใหม่  ทั้ง 3 จุด ในพื้นที่รับผิดชอบของทางเทศบาลตำบลแม่ริม นายกจุฬา สังข์เรือง กล่าว.
 
Share on Google+