วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564
นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย เปิดประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) ครั้งที่ 1/2564
(อ่านแล้ว 93 ครั้ง)
Share on Google+

 

LINE:OA: สยามนิวส์ รีพอร์ท
 
 

วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย จัดประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) ครั้งที่ 1/2564 โดยนายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมศรีชุม ชั้น 4 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เพื่อพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัดสุโขทัยรวมทั้งปัญหา/ข้อคิดเห็นของคณะทำงานฯ เพื่อรวบรวมข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชน (กรอ.จังหวัดสุโขทัย) เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดสุโขทัยต่อไป โดยมี นายบุญชัย ลิ่มอติบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ถิร เวนเชอร์ จำกัด ได้เข้าร่วมชี้แจงรายละเอียดโครงการธุรกิจแพลตฟอร์มใหม่ มูมอล(MooMall) ผ่านระบบ VDO LINE ให้ที่ประชุมทราบด้วย

Share on Google+