วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564
ที่พึ่งสุดท้ายคือวัด เพราะโควิด19 ทำพิษ ว่าที่ทหารพรานนาวิกโยธินไร้ที่พักขณะเดินทางมารอรายงานตัว(คลิป)
(อ่านแล้ว 219 ครั้ง)
Share on Google+

 

LINE:OA: สยามนิวส์ รีพอร์ท
 
 
ว่าที่อาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน เดินทางมารายงานตัวพร้อมเข้ารับการฝึก ที่หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ส่วนใหญ่มาจากต่างจังหวัดที่ไกลเพื่อให้ทันต่อระยะเวลารายงานตัวเข้าฝึกในค่ายเทวาพิทักษ์ โป่งน้ำร้อน แต่เจอพิษโควิด สถานบริการที่พัก รีสอร์ท โฮมเสตร์ โรงแรม ถูกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดเขื้อไวรัสโควิด19 ให้ปิดการให้บริการในพื้นที่จังหวัดที่มีการเสี่ยงสูงสุด รวมถึงจันทบุรี บรรดาว่าที่ อส. ทพ. นย. จึงไร้ที่พักเป็นเหตุให้ทะลักเข้าพึ่งวัด
 
 
         เมื่อเวลา18.00 น. ของวันที่10 มค. 64 ที่วัดทีบไทรในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเต้าฟ้ากลัยานิวัฒนา นราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี  พระครูสถิตธรรมานุวัตร เจ้าอาวาสวัดทับำทร ในพระอุปถัมภ์ ได้เปิดอาคาร และศาลาภายในวัด เพื่อรองรับการเดินทางมารายงานตัวจอง ว่าที่ อส. ทพ. นย. ในเช้าวันที่11 มค64 แต่ถูกพิษโควิด19 และประกาศของจังหวัดจันทบุรี ให้ปิดสถานบริการที่พัก โฮมเสตย์ รีสอร์ท หรือการให้บริการในรูปแบบเดียวกัน ทำให้บรรดาว่าที่ อส. ทพ. นย. ที่เดินทางมาร่วงหน้าต้องไม่มีที่พัก เจ้าอาวาสวัดทับไทร ในพระอุปถัมภ์ จึงได้เปิดวัดให้เข้าพักเพื่อให้เกิดความเป็นสัดส่วนในการควบคุมโดยมี กบุ่ม อสม. ในคำบลทับไทร และ ชรบ. มาคอยอำนวยความสะดวกและวัดอุณภูมิ พร้อมเข้าเวรควบคุมพื้นที่เพื่อให้ผู้ที่เดินทางมาพักอยู่ในเขตที่กำหนดคือภายในพื้นที่วัดเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโควิด19 ที่อาจจะติดมากับกลุ่ม ว่าที่ อส. ทพ. นย. ซึ่งในคืนนี้น่าจะประมาณ200 คน
 
 
        ด้านพระครูสถิตธรรมานุวัตร เจ้าอาวาสวัดทับไทรในพระอุปถัมภ์ กล่าวว่า วัดกับทหารพรานนาวิกโยธิน นั้น มีความสัมพันธ์กันมานานกว่า30 ปี ในทุกรุ่นที่ผ่านมาจะต้องมีผู้สมัครเดินทางมาพึ่งพาอาศัยศาลาวัดแห่งนี้เป็นที่พักตลอดมา ซึ่งครั้งนี้แตกต่างจากรุ่นอื่นๆคือมีการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด19 จึงมีความยุ่งยากในการปฏิบัติตนของผู้มาเข้าพักภายในวัดเพื่อให้เกิดความสบายใจของชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียง จึงต้องมีระบบคัดกรองให้ถูกต้อง ทั้งนี้ทางวัดได้ผลิตเจลล้างมือในรูปแบบไอ้ไข่โดยใช้ทุนของมูลนิธิไอ้ไข่โคตรเศรษฐี นำมาแตกจ่ายให้กับผู้ที่เดินทางมาพักแบะมอบให้เจ้าหน้าที่ อสม. กับ ชรบ. เพื่อไว้บริการว่าที่อาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน อย่างเพียงพอ และให้ชาวบ้านรอบพื้นที่สบายใจได้เพราะอาคารที่พักและสาธารณูประโภคมีเพียงพอ
 
 
ถาพ/ข่าว ไพโรจน์ อนุ / จันทบุรี
Share on Google+